Torutööd

Ettevõtte tegevuse valdkonnaks on tehnovõrkude ehitus ja pinnasetööd:

 

Välistööd

 • Vee – ja kanalisatsiooni välisvõrgud

 • Gaasitorustiku ehitus

 • Vundamendialuste ehitus

 

Hoonesisesed torutööd

 • Hoonesisene vesi ja kanalisatsioon

 • Hoonesisene küttetorustik

 • Hoonesisene jahutusetorustik

 • Hoonesisene  gaasitorustik

 

Ehitusmeeskond teostab:

 • kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike ehitust,

 • kanalisatsioonitööd

 • vee- ja kanalisatsioonitorustike avariitöid,

 • drenaaži- ja sadeveetorustike ehitust,

 • liitumispunktide ehitust,

 • magistraaltorustike ehitust ja renoveerimist,

 • hüdrantide paigaldust,

 • tankide paigaldust (pumbajaamad, septikud, kaevud, reoveepuhastid),

 • lekete avastamist ja likvideerimist.

Hinnapakkumise saamiseks pöördu meie poole e-kirja teel aadressil info@altmer.ee või telefonil +372 58 13 60 13.