HINNAKIRI

 

Teenus
Hind € km.-ta
Hind € km.-ga

Miinimumtasu objektil tellitavatele teenustele on 1 tunni töö hind. Hinnaarvestusele lisandub meeskonna ja/või rasketehnika transport objektile ja tagasi.
(Tallinna ja lähiala piires tuleks arvestada 30 min objektile ja 30 min tagasi baasi). Purgimisel hinnale lisandub transport.
Tööde hinnad, mis ei kajastu hinnakirjas, lepitakse kokku täiendavalt.
Juhul, kui töö iseloom eeldab kahte inimest, lisandub tunnihinnale 30.00 eur + km.
Eraisikutega arveldame ainult sularahas!
Välistorustike avariitööde maksumus lepitakse kokku eraldi.

NB! Nädalavahetustel ja riigipüadel ning argipäevadel kellast 18:00 kuni kellani 8:00 rakendub teenustele 1,5 kordne hind.

30.00 EUR/h

Sanitaartehnilised tööd

36.00 EUR/h

30.00 EUR/h

Tehnosüsteemide avariiremonditööd

36.00 EUR/h

30.00 EUR/h

Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine trossiga

36.00 EUR/h

40.00 EUR/h

Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu (Kärcher)

48.00 EUR/h

0.42 EUR/km

Sanitaartehniliste tööde km tasu Tallinast välja (edasi-tagasi)

0.50 EUR/km

95.00 EUR/h

Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu (survepesu autoga)

114.00 EUR/h

65.00 EUR/h

Purgimisteenus

78.00 EUR/h

0.79 EUR/km

Survepesuauto km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi)

0.95 EUR/km

70.00 EUR/h

Torustike kaamerauuringud

85.00 EUR/h