Altmer OÜ - Teie kindel partner tehnovõrkude ja teede rajamisel aastast 2011

Altmer OÜ torustike ehitus.JPG
Altmer OÜ teede ehitus.jpeg
Altmer OÜ veeavarii likvideerimine.jpg
Torustike 
ehitus

Välistorustike võrgu ehitamine: vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, hüdrantide paigaldus.

Tankide paigaldus: pumbajaamad, septikud, kaevud, reoveepuhastid.

Teede
ehitus

Teede ehitus, platside ja parklate rajamine, teekatete taastamistööd, asfalteerimistööd, haljastuse rajamine.

Avariitööde
teostamine

Avariitööd 24/7. Kutsu torumees telefonil +372 58 13 60 13. Avariitööd teostame eelisjärjekorras.

OÜ Altmeri põhitegevusalaks on eriotstarbeliste insener-tehniliste võrkude ehitamine. Kollektiivis on ehitusalase hariduse ja litsentsiga kogenud spetsialistid. Kõigi tööde puhul jälgime rangelt kehtivat seadusandlust ja ehitusnorme.Meie põhimõtteks on laitmatu kvaliteet, mõistlik hind ja tähtajast kinnipidamine.Tänu rikkalikele kogemustele ja usaldusväärsetele partneritele teostame ka peatöövõttu.

OÜ Altmer kuulub liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuete vastavaks tunnistatud ettevõtete hulka.

1.11

2019

Edukad taristuehitajad                  Äripäeva "Ehitusuudised" koostas oktoobris järjekordse edukate taristuehitajate TOP'i. Meie ettevõte Altmer OÜ on nomineeritud sel aastal meie Äripäeva Taristu ehitajate TOP-is 14. kohale. Väga tubli saavutus!

1.04

2019

Alates 01.04.19 ehitavad As-i Tallinna Vesi liitumispunkte uue raamlepingu hanke nr 205048 käigus kvalifitseeritud partnerid. OÜ Altmer kuulub liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuete vastavaks tunnistatud ettevõtete hulka. Palju õnne, Altmer OÜ!