Altmer OÜ - Torutööd Tallinnas ja Harjumaal

Altmer OÜ torustike ehitus.JPG
Teede ehitus ja haljastustööd
Altmer OÜ veeavarii likvideerimine.jpg
Liitumispunkti ehitus

Torutööd

Teede

ehitus

Toruabi

Harjumaal

Liitumispunkti ehitus

Teostame kõikvõimalikud torutööd: välistorustike võrgu ehitamine: vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, hüdrantide paigaldus.

Tankide paigaldus: pumbajaamad, septikud, kaevud, reoveepuhastid.

Teede ehitus, platside ja parklate rajamine, teekatete taastamistööd, asfalteerimistööd, haljastuse rajamine.

Avariitööd 24/7. Kutsu torumees telefonil +372 58 13 60 13. Avariitööd teostame eelisjärjekorras.

Liitumine on vajalik, juhul kui kunnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus.Ettevõte Altmer OÜ teostab liitumispunktide ehitustöid nii Tallinnas kui ka kogu Eestis. 

OÜ Altmeri põhitegevusalaks on veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike rajamine. Kollektiivis on ehitusalase hariduse ja litsentsiga kogenud spetsialistid. Kõigi tööde puhul jälgime rangelt kehtivat seadusandlust ja ehitusnorme.Meie põhimõtteks on laitmatu kvaliteet, mõistlik hind ja tähtajast kinnipidamine.Tänu rikkalikele kogemustele ja usaldusväärsetele partneritele teostame ka peatöövõttu.

OÜ Altmer kuulub liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuete vastavaks tunnistatud ettevõtete hulka.

1.11

2019

Altmer OÜ edukas taristuehitaja.png

Edukad taristuehitajad                  Äripäeva "Ehitusuudised" koostas oktoobris järjekordse edukate taristuehitajate TOP'i. Meie ettevõte Altmer OÜ on nomineeritud sel aastal meie Äripäeva Taristu ehitajate TOP-is 14. kohale. Väga tubli saavutus!

1.04

2019

Alates 01.04.19 ehitavad As-i Tallinna Vesi liitumispunkte uue raamlepingu hanke nr 205048 käigus kvalifitseeritud partnerid. OÜ Altmer kuulub liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuete vastavaks tunnistatud ettevõtete hulka. Palju õnne, Altmer OÜ!